Nieuw diaconaal project van Klein Salland

Project Stichting Atiy

Eind december hebben we het Klein Salland diaconaal project van de fam. Stuut voor Brazilië afgerond. U zult binnenkort meer informatie krijgen over hoe het geld is/wordt besteed.

De diaconieën van Klein Salland hebben Stichting Atiy als nieuw project uitgekozen waarvoor we gedurende 2020 gezamenlijk gaan collecteren.

Stichting Atiy zet zich in voor kansarme Boliviaanse kinderen. Stichting Atiy realiseert diverse projecten die er op gericht zijn de toekomst voor de kinderen te verbeteren. Er zijn inmiddels twee schoolprojecten, huiswerkbegeleiding, een landbouwproject, een eetzaalproject, een naailesproject en kapperslessen zodat leerlingen en ook moeders dit kunnen leren en daardoor zelf wat kunnen gaan verdienen. Vanuit het eetzaalproject bij de school krijgen de armste kinderen dagelijks een warme maaltijd.

Anna (Ans) Haarman uit Mariënheem is als vrijwilliger de coördinator voor Stichting Atiy in de Boliviaanse stad Cochabamba. Ze zorgt dat het bijeengebrachte geld goed besteed wordt, zodat weinig aan de ‘strijkstok blijft hangen’. 
Stichting Atiy heeft een school gebouwd met hulp van de lokale bevolking in het bergdorp Kasa Huasa buiten de stad Cochabamba. De school wordt Bolivia-Holanda genoemd. Hiermee is de verbinding tussen Bolivia en Nederland duidelijk. Deze school heeft nu 10 klaslokalen en momenteel worden nog meer nieuwe leerlingen aangemeld. Om die reden wil stichting Atiy er nog een klaslokaal bij bouwen waarvoor zij het ingezamelde geld door Klein Salland wil gebruiken. Het geld komt op de plek terecht waarvoor het bedoeld is. Mocht u meer willen weten over het werk van Ans Haarman en stichting Atiy kijk dan op de site www.atiy.nl