MultiMedia

MultiMedia in de Plaskerk
Sinds zondag 3 maart is De Plaskerk voorzien van LCD schermen om de liturgie en de te zingen liederen goed te kunnen volgen. De vrijwilligers, die zorgen dat er elke zondag teksten op de schermen komen, hebben zichzelf omgedoopt tot MultiMedia groep. Behalve het maken van de teksten, zorgen zij er ook voor dat de knoppen worden bediend. De groep zoekt nu meer mensen die mee willen doen. Het gaat om de volgende taken: presentatie thuis maken op de computer en voor zondag aanleveren en dienst doen in de MultiMedia-groep en per toerbeurt de knoppen bedienen om de presentatie tijdens de dienst te vertonen. Goede uitleg vooraf over de bediening van de
nieuwe multimedia apparatuur hoort hier natuurlijk bij. Je kunt kiezen om alles te doen, maar het is ook mogelijk om alleen de presentaties te maken, of alleen de bediening te willen doen. Als de groep uit 8 personen bestaat, ben je
ongeveer 7 keer per jaar aan de beurt. Is de groep groter, dan wordt dit natuurlijk een aantal keren minder. Voor meer informatie en/of aanmelden even een e-mail sturen naar multimedia@pknraalte.nl. Samen maken we de kerk!