Matthäus Passion

Datum: woensdag 1 april 2020
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Dominicanenkerk, Assendorperstraat 29, Zwolle
Kosten: € 35,00 (inclusief koffie / thee)
Opgave vooraf: ja

Toonkunstkoor Caecilia in Zwolle heeft een rijke geschiedenis wat betreft de Matthäus Passion van Bach. Al in 1918 vond in de grote Dominicanenkerk de eerste uitvoering plaats. Dit seizoen wordt u uitgenodigd om in de tijd voor Pasen samen naar de Matthäus Passion te gaan. Bij de uitvoering op 1 april wordt het koor begeleid door het Orkest van het Oosten.

Als er mensen zijn die niet over vervoer beschikken, dan kan dat in overleg geregeld worden.

Aanmelden kan via de website (klik hier) of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).