Maaltijd met een ‘nieuw’ recept

Maaltijd met een ‘nieuw’ recept

Datum: vrijdag 8 november
Tijd: volgt
Locatie: diverse huiskamers
Kosten: ca. € 10,00
Opgave vooraf: ja

Kernwoorden in ons beleidsplan zijn: vernieuwend, verbindend en betekenisvol. Dit gaan we ook toepassen op de maaltijd. Het oude recept in de vorm van ‘Bijbels culinair’ was goed, maar het is nu tijd voor iets anders. 

Vernieuwend:                  We gaan aan tafel in een huiskamer
Verbindend:                      We maken samen de maaltijd
Betekenisvol:                    We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een ‘kletspot’

In een aantal huiskamers gaan we op vrijdag 8 november ’s avonds met ongeveer 6 personen samen eten. De gastvrouw bereidt het hoofdgerecht en zorgt voor de drankjes. De gasten bereiden in overleg met de gastvrouw het voorgerecht of het nagerecht en nemen dit mee. Alle onkosten worden ’s avonds verrekend; denk aan ongeveer € 10,00 per persoon.

Na opgave hoort u waar u op 8 november naar toe mag.

Wij hebben er weer zin in! U ook?

Janny Bolt, Sietske Koekkoek, Jenny Reijntjes

Aanmelden kan via de website (klik hier) of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).