Liturgisch bloemschikken "Op weg naar Pasen"

Datum:

donderdag 7 april 2022

Tijd:

19.30 uur

Locatie:

de Plaskerk / het Annahuis

Opgave vooraf:

ja

Op 17 april 2022 is het Eerste Paasdag. Zes weken voorafgaand aan het Paasfeest leven we in de zgn. ’40-dagentijd’, een tijd van bezinning en inkeer. Met bloemen, kleuren en diverse materialen geven we hier zichtbaarheid aan binnen de wekelijkse liturgie.

Als werkgroep liturgisch bloemschikken willen we graag een uitleg en toelichting geven op het tot stand komen van de schikkingen. Op donderdag 7 april 2022 is er vanuit de kerk een online demonstratie en workshop.

Mocht er belangstelling zijn om zelf een bloemstuk te maken, dan zal er gelijktijdig in het Annahuis een workshop zijn. Leden van de werkgroep zullen hier aanwezig zijn om jullie te helpen bij het maken van een mooi paas-bloemstuk. Hiervoor kan men zich t.z.t. aanmelden, waarna de deelnemers bericht ontvangen over het mee te nemen materiaal.

Een moment van bezinning en een creatieve uitwerking!

Aanmelden kan via de website (zie link hierboven) of bij Hettie Nijhuis(tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).