Wekelijkse orde van dienst

Zondag 16 Juni 9.30 uur 

Predikant : Ds. Hans v Ark uit Vorchten
Ouderling : Miny Tuten
Lector      : Joke Sanders
Organist   : Gerhard van toly

intentie R64
klik op foto
Gift kerk M
Kleinsalland

ORDE VAN DIENST

voor de Klein-Sallandse Zondag op 14 april 2024

Voorganger: Ds. Richard Slaar in Wesepe samen met Raalte
Voorganger: Ds. Lieke van Houte in Wijhe samen met Olst

 

Gift kerk M

Welkom namens kerkenraad

Zingen melodie Geest van hierboven, let op, met andere tekst op de beamer

1. Bijeengeroepen uit onze huizen
Elk met zijn eigen levenslied
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet
Wij willen zingen van alle dingen
Roepen uit donker, roepen om leven
Roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven
Samen te leven in Zijn gloria

 

2. Bijeengekomen, woord in ons midden
Samen zijn wij hier in Gods huis
Kleinen en groten, niemand verstoten
Voor wie God zoekt, is hier een thuis
Bidden en danken, stilte en klanken
Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer, Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu ´amen’
God in ons midden, verhoor ons bidden
Heel uw gemeente zingt: Halleluja

 

Stil gebed Onze hulp en groet

 

Lezing eigen tekst rond psalm 121

 

Zingen psalm 121 geheel

Leefregel

 

Zingen Heer ik kom tot U (onder andere uit Opwekking 125)

Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart

Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn
Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U
gebed

 

zingen NLB 314 Here Jezus om uw woord geheel
Schriftlezing uit NBV 2021
Jona 1 vers 1 t/m 3
Jona 3 vers 1 t/m 5
Jona 4 vers 1 t/m 4

 

Mattheus 28 vers 18 tot en met 20

 

Zingen NLB 723 waar God de Heer Zijn schreden zet geheel

 

Verkondiging Jonamomentjes

 

Zingen NLB 935 geheel je hoeft niet bang te zijn

Gebeden

Collecte

Slotlied 886 Groot is Uw trouw o Heer geheel

Extra couplet 3:

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

refrein
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Zegen en na gesproken amen NLB 425 vervuld van Uw zegen