Wekelijkse Liturgie

U kunt deze dienst online volgen met beeldverbinding. U kunt inloggen via de website.

Liturgie voor de dienst op 27 september 2020 in de Plaskerk van Raalte

Voorganger : Gijs van Vulpen
Ouderling : Berend Bolt
Lector : Hanneke Vrieling
Organist : Klaas Bos

——————————————————————————————————————————

ORGELSPEL

WELKOM -MEDEDELINGEN

AANVANGSLIED: lied 280 : 1,2,4,5 ( De vreugde voert ons naar dit huis )

STIL GEBED- VOTUM-GROET
THEMA: De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar

KYRIEGEBED

ZINGEN: psalm 139 : 1, 14 ( Heer die mij ziet zoals ik ben )

GEBED bij de opening van de Schrift

SCHRIFLEZINGEN: Leviticus 16 : 1-10, 29, 30 / Lucas 18 : 9 – 14

ZINGEN: Psalm 119 : 14, 40 ( Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn )

VERKONDIGING

ORGELSPEL

ZINGEN: lied 422 : 1, 2, 3 ( Laat de woorden die we hoorden )

PASTORALE MEDEDELINGEN

GEBEDEN – STIL GEBED – HET ONZE VADER

SLOTLIED : LIED 425 : 1 ( Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen )

ZEGENBEDE

ORGELSPEL