Wekelijkse Liturgie

U Kunt deze dienst online volgen met beeldverbinding via deze link.

Liturgie 7 maart 2021, 3e zondag veertigdagentijd, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling: Alexander Toeter
Organist: Klaas Bos
Lector: Klaas Witteveen

————————————————————————————————————————————————-

* Mededelingen kerkenraad

Bloemschikking door Gerrie Knippenberg en Aly v.d. Brink

Een open hartvorm van vaasjes en stammetjes. In de grotere vaasjes een aspidistrablad, als een beschermend schild. In de kleine vaasjes een viooltje, dat men mag schuilen in geborgenheid.
In het open hart een vogelnestje, een warme, veilige plaats: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op “.
Om het hart een pad van stenen, de harde weg te gaan. Voorwerp: sloffen, “Bij mij kun je thuis zijn”.

* NLB 84: 1
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, / het huis waar Gij uw naam en eer / hebt laten wonen bij de mensen. / Hoe brand ik van verlangen om / te komen in uw heiligdom. / Wat zou mijn hart nog liever wensen / dan dat het juichend U ontmoet / die leven zijt en leven doet.
– orgelspel van couplet (84: 1 in beeld)

* Votum en Groet
* Gebed van toenadering
* Dubbelgebod der liefde
* NLB 287: 1, 2, 5
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
1 Rond het licht dat leven doet / groeten wij elkaar met vrede; / wie in voor- of tegenspoed / zegen zoekt, mag binnentreden, – / bij de Heer zijn wij hier thuis, / kind aan huis.
2 Rond het boek van zijn verbond / noemen wij elkaar bij name, / roepen wij met hart en mond / levenswoorden: ja en amen – / als de kerk van liefde leest / is het feest!
5 Rond het licht dat leven doet / groeten wij elkaar met vrede. / Paaslicht straal ons tegemoet, / zegen wie uw liefde delen, – / licht dat dit geheim behoedt: / God is goed.
– orgelspel van couplet (287: 1 in beeld)
* Gebed van de Zondag
* Project-film (https://youtu.be/UFSZ6ZPf9HE)
* Lezing-film: Joh. 2: 13-22
* Luisterlied: NLB 187  (Klaas Bos)
* Overdenking
* NLB 825: 1, 8, 9
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
1 De wereld is van Hem vervuld, / die ‘t kennen gaat te boven, / wiens heerlijkheid ons is verhuld, / in vonken licht verstoven. / Geen mensenoog heeft Hem gezien / wien elk zijn tempel bouwt, in wien / onwetend wij geloven.
8 God heeft zich zelf ons toegewend: / een man verscheen op aarde, / een mens, in wie Hij onherkend / zich aan ons openbaarde. / In Hem als in een tempel heeft / de God gewoond die eeuwig leeft, / de ongeëvenaarde.
9 Hij die rechtvaardig was en stil / droeg wat Hem was beschoren, / die stierf, en zie Hij leeft, – Hij wil / ook in ons zijn herboren. / Ons leven is in het geding: / tot onze val en opstanding / heeft God Hem uitverkoren.
– orgelspel van couplet (825: 1 in beeld)
* Pastorale mededelingen en kaars aansteken
* Gebed (met Onze Vader)
* NLB 425

* Zegen
* Koffiegroeten