Liturgie 10 juli 2022          Aanvang: 9:30 uur 

Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling van dienst: Astrid Hommes
Lector: Hanneke Vrieling
Organist: Gerhard van Toly

* Welkom en Mededelingen

* Klein Salland Kaars

* Stilte

* NLB 100: 1, 2

* Bemoediging & Groet

* Thema vandaag: Wie van de drie?

* Gebed

* Dubbelgebod der liefde

* NLB 320: 2, 3

* Moment voor jong en oud

* Kinderlied: “Handen heb je om te geven”

https://youtu.be/aJeBmNHksSg

* Lezing: Luc. 10: 29-37

* Lied: “Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan”

    https://www.youtube.com/watch?v=tm3VCYuzSDg

* Overdenking

* Muzikaal intermezzo

* NLB 647

* Pastorale mededelingen

* Gebeden

* NLB 868: 1, 2, 5

* Zegen

* Amen