Liturgie 29 mei 2022             Aanvang: 9:30 uur 

Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling van dienst: Mieny Tutent
Lector: Willy Haasjes
Organist: Klaas bos

* Welkom en mededelingen, aansteken kaars

* NLB 868: 1, 3 (“Lof zij de Heer”)

* Bemoediging & Groet

* Drempelgebed

* NLB 935 (“Je hoeft niet bang te zijn”)

* Verhaal bij deze zondag (Erwin en opa)

* Lied: “Kinderen van de Vader”

        https://www.youtube.com/watch?v=dRRK3HJJNk8

* Lezing: Hand 1: 1-11

* NLB 756: 2, 4, 5 (“Waar blijft het overlang beloofde land van God”)

* Overdenking

* Orgelspel

* NLB 663: 1, 2 (“Al heeft Hij ons verlaten”)

* Pastorale mededelingen

* Gebeden

        afgesloten met lied “Onze Vader verborgen”

https://www.youtube.com/watch?v=oZHCUCM3_O0

* Zegen

* NLB 425 (“Vervuld van uw zegen”)