Liturgie 07 augustus 2022          Aanvang: 9:30 uur 

Voorganger: ds. Martje Veenstra
Ouderling van dienst: Jeroen Vermaas
Lector: Hanneke Vrieling
Organist: Gerhard van Toly

ORDE VAN DIENST

voor de Klein-Sallandse viering op

7 augustus 2022 in

Raalte

                          Nummer 1 in de serie van 2 over het familiediner


VOORBEREIDING

Orgelspel, klokgelui, welkom door ouderling van dienst

 Aanvangslied 275: 1, 3 en 5  Heer onze Heer

Moment van stilte

Bemoediging en groet

V:        onze hulp is in de naam van de Heer

A:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid

A:        DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

V:        goedheid en vrede van God die ons draagt,
            zijn Zoon die bevrijdt
            en de Geest die kracht geeft.

A:        AMEN

 Kyriegebed na de woorden zo bidden wij zingend: lied 301h Kyrie eleison

Glorialied op melodie Lied 98: Zingt een nieuw lied voor God de Here (tekst A.C. Bronswijk)

Gods hand steunt hen, die bijna vallen.
Hij houdt de kleinen op de been,
en is een stok en staf voor allen,
die hier verloren of alleen
op zoek zijn naar de zin van leven:
een doel, dat duurzaam is en houdt.
Zijn hand wil koers en richting geven.
God is met ons ten diepst vertrouwd.

Zo vinden wij hier kostbaar leven
gebonden aan de eindigheid,
in het voorbijgaan nauw verweven
met dromen van de eeuwigheid.
Maar God leidt ons op zeek’re wegen.
Hij richt de stappen van de voet.
Hij komt ons met zijn liefde tegen-
God, die in Christus ons ontmoet.

 RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel

 Inleiding op de lezing

YouTube: Het is pas feest als iedereen er is. https://www.youtube.com/watch?v=vX_pagCVrog

 Bijbellezing: Lucas 15: 11-32 (samenspraak lector en predikant)

 Zingen lied 339a U komt de lof toe

 Overwegende woorden en aansluitend orgelspel

 Zingen  uit Zingenderwijs 143 op melodie lied 825: De wereld is van Hem vervuld

Je wegen zijn mij wel vertrouwd
je reizen en je wachten, 
je dagen gaan mij niet voorbij,
je rusteloze nachten.
Mijn liefde gaat steeds met je mee  
al woonde je voorbij de zee,
jij bent in mijn gedachten.                                       

Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal
ik speuren, wachten, hopen.
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet,
mijn armen zijn al open
Komt ooit het einde van je tocht
omdat je vond waarnaar ik zocht.
Het feest is aangebroken.

 RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ONZE VADER IN DE HEMEL,
LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN
LAAT UW KONINKRIJK KOMEN
EN UW WIL GEDAAN WORDEN
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS VANDAAG HET BROOD
DAT WIJ NODIG HEBBEN
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ HEBBEN VERGEVEN
WIE ONS IETS SCHULDIG WAS
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING  
MAAR RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD
WANT AAN U BEHOORT HET KONINGSCHAP
DE MACHT EN DE MAJESTEIT 
TOT IN EEUWIGHEID, AMEN

 Inzameling van de gaven digitaal of bij de uitgang schalen

 Slotlied 903: 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen

 Zegen