LITURGIE 23 januari 2022 
Aanvang: 10.00 uur dienst is digitaal te volgen

Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling van dienst: Berend Bolt
Organist: Gerhard v Toly

* Mededelingen kerkenraad

* NLB 146c: 1

* Bemoediging en Groet

* Drempelgebed

* NLB 360: 1, 4

* Lezing: Joh. 1: 43-51

* Luisterlied: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht”

         https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc

* Overdenking

* NLB 527: 1, 5

* Pastorale mededelingen

* Gebeden (afgesloten met Onze Vader)

* NLB 415: 1, 2

* Zegen

* Nlb 415: 3