Liturgie 3 Februari 2023       Aanvang: 10:00 uur

Predikant:        Ds. Aafko de Vries (Nijverdal)
Ouderling:       Astrid Hommes
Lector:            Fie Freriks
Organist:         Klaas Bos

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom /  mededelingen door de ouderling van dienst / aansteken kaars

Aanvangslied: NLB 65 : 1 en 2 (De stilte zingt U toe, o Here) staande

Stil gebed – Bemoediging – Groet

Zingen: NLB 195 (Klein Gloria), waarna gem. gaat zitten

Uitleg over de dienst (Thema: Lichtend licht en zoutend zout)

Verootmoedigingsgebed –  Woord van vergeving – Leefregels

Zingen: NLB 81 : 1, 2 en 9  (Jubel God ter eer)

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing uit het O.T.: Jesaja 43 : 9 – 12 (NBV21) door lector

Zingen: NLB 802 : 1, 4 en 6 (Door de wereld gaat een woord)

Schriftlezing uit het N.T.: Matteüs 5 : 13 – 16 (NBV21) door lector

Zingen: NLB 838 : 1 en 2 (O grote God die liefde zijt)

Uitleg en Verkondiging (Thema: Lichtend licht en zoutend zout) 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 838 : 3 en 4 (Leer ons het goddelijk beleid)

Pastorale mededelingen door dienstdoende ouderling

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven (digitaal)

Slotlied: NLB 416 : 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen, besloten met gezongen AMEN.