Liturgie voor zondag 28 November 2021,  aanvang 10.00 uur,
Voorganger: ds. Richard Slaar

Ouderling van dienst: René Vugteveen
Lector: Joke Sanders
Organist: Egbert Gritter

* Welkom en Mededelingen

* Lied 445: 1 (De nacht is haast ten einde)

* Bemoediging en Groet

* Inleiding op de dienst

* Gebed

* Aansteken eerste adventskaars

* Lied 448: 1, 2 (Het volk dat wandelt in het duister)

* Lezing verhaal van Ruth (Ruth 1: 1-6. 19b-22)

* Luisterlied: Een lichtje aan de horizon

        https://youtu.be/8nwoIjcnvMI

* Verbeelding: Broodhuis!?

* Proeverij

* Lied 809 (Blijf niet staren op wat vroeger was)

* Adventsboodschap

* Lied 444: 1, 2 (Nu daagt het in het oosten)

* Pastorale mededelingen

* Gebed

* Slotlied: 433: 1, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)

* Zegen