«

»

wekelijkse-Liturgie

Zondag 19 mei 2019, Klein Salland zondag om 09.30 uur
in de Plaskerk te Raalte, Avondmaal

Voorganger: ds. H.J. Damstra, Olst
Ambtsdrager van dienst: Enna Wijnhout
Organist: Marielle Booijink
Lector: Gerhard van Toly

Koffiedrinken na de dienst

———————————————————————————————–

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 3
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Morgenlied: lied 216: 1 en 3
Kyriegebed
Glorialied: Lied 150a: 1 en 2

Gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing: 1 Koningen 19, 11-15a
Zingen: lied 283: 1 en 2
Schriftlezing: Lucas 20, 9-19
Zingen: Lied 339a

Overweging en aansluitend orgelspel
Zingen: Een avondmaalslied:
tekst: Michael Steehouder,
Melodie: lied 527

Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.

Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.

In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.

In het brood dat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld,
wordt zijn leven doorverteld,
wordt Gods naam weer uitgesproken.

In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar,
daar wordt ons zijn naam gewaar:
God is liefde onder mensen.

Pastorale mededelingen
Voorbeden
Inzameling van de gaven
Tafelgebed
Delen van brood en wijn
Tijdens het delen zingen we lied 568a
Slotlied: Lied 418: 1 en 2
Zegen

Klein Salland: Een plek om te geloven. Wij hebben elkaar nodig!