Wekelijkse Liturgie

Orde voor de dienst op 23 februari 2020 in de Plaskerk,
met medewerking van de cantorij.
Voorganger: ds. Han Marsman
Lector: Eef Fennema
Ouderling: René Vugteveen
Organst: Egbert Gritter

Welkom
Aanvangslied: Psalm 67
Stilte, bemoediging en groet
Gebed om ontferming afgesloten met 299 d 1e gedeelte (cantorij = koor, gemeente = allen)
Loflied: 304 (cantorij vs 1, gemeente 2 en 3)
Gebed om de Geest
1e lezing: Exodus 22: 20 – 26
Lied 320 (gemeente 1, 3 en 5, cantorij 2 en 4)
2e lezing: Matth. 5: 33 – 48
Lied 974 (cantorij 1 en 2, gemeente 3, 4 en 5)
Overweging
Orgelspel
Pastorale mededelingen
Gebeden met als intentie 368 c
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling , tijdens de inzameling zingt de cantorij ‘Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat’
Slotlied: 823