wekelijkse-Liturgie

LITURGIE
Plaskerk Raalte, STARTZONDAG
22 september 2019 – 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf m.m.v. Astrid Hommes, Ruben Baan
Ouderling : Enna Wijnhout
Lector : Mariëlle Booijnk
Organist : Klaas Bos

———————————————————————————————————————————-

Thema:  EEN GOED VERHAAL

Wijn bij het water
Ik wil het leven heffen
als een goed glas wijn.
Lechajim; op het leven!
Zo zou het moeten zijn.
Dus vul ik nu de vaten
en wacht het wonder af
hoe U mij overschenkt
van kruik naar een karaf.

WIJ KOMEN SAMEN
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ld. 146a: 1
Voorbereiding en bemoediging
Ld. 146a : 4
Wijn bij de aardappels : ontvangst aardappels
Ld. 146a : 5
Gebed om ontferming
Ld. 8b

WIJ LUISTEREN NAAR EEN GOED VERHAAL
Moment voor jong en oud
Ld. 680 : 4,5
Schriftlezing : Johannes 2 : 1-11
Ld. 659: 1,5,6
Uitleg en verkondiging
Ld. 981

WIJ DANKEN, BIDDEN EN DELEN
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ ( ELB 357: 1,3)
Zegen

In het Annahuis ontmoeten we elkaar onder de koffie/ fris.
Jong en oud is welkom!