«

»

Liturgie

Plaskerk Raalte
Liturgie voor zondag 24 maart 2019
3e zondag in de Veertigdagentijd

Aanvang: 10.00 uur

Predikant: ds. Henriëtte de Graaf
Organist: Gerhard van Toly
Lector: Hanneke Vrieling
Ouderling van dienst: Egbert Gritter
m.m.v. de kleine cantorij
———————————————————————————————————-

Wij komen samen

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Woorden bij deze zondag

Aanvangslied: ld. 1005 : 1,2 (nederlands)

Stilte, bemoediging en groet

Zingen: ld. 1005 : 4

Bij de liturgische schikking

Zingen Veertigdagenlied : ld. 974:1,3

Gebed om ontferming met acclamatie ld. 367b

-1e keer cantorij, 2e keer samen

-zingend afsluiten : ld. 610 : 4,5

 

Wij luisteren naar het woord

Schriftlezing I : Genesis 18 : 16-33

Zingen: Ps. 141 : 1,2

Schriftlezing II: Lukas 23 : 33-41

Zingen: Ps. 141 : 6

Uitleg en verkondiging

Zingen: ld. 1008

 

Wij danken, bidden en delen

Pastorale mededelingen

Gebeden

  • Stil gebed
  • Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak ons een instrument van uw vrede.
Laat ons liefde brengen waar haat is.
Laat ons vergeving brengen waar schuld is.
Laat ons eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat ons waarheid brengen waar dwaling is.
Laat ons geloof brengen waar twijfel is.
Laat ons hoop brengen waar wanhoop is.
Laat ons licht brengen waar het duister is.
Laat ons vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, laat ons ernaar streven
niet dat wij getroost worden, maar dat wij troosten,
niet dat wij begrepen worden, maar dat wij begrijpen,
niet dat wij geliefd worden, maar dat wij liefhebben, 
want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.
Amen.

 Inzameling van gaven

Slotlied: ld. 103c : 1,3

Zegen
Gezongen ‘amen’

 

VAN HARTE WELKOM !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>