Lezing: Sporen van God in het dorp

Datum: dinsdag 14 januari 2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Langhuus, Wijhe
Opgave vooraf: ja

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, heeft de PKN in 2018 de Dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. Jacobine Gelderloos, projectleider, schreef hierover het boek ‘Sporen van God in het dorp’. Hierin vat ze de resultaten samen van het onderzoek waarop ze promoveerde aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Als één van de drie dorpskerkenambassadeurs neemt Betsy Nobel ons in de lezing van vanavond mee naar de vragen die er spelen rondom de kerk in het dorp en de kansen die daar liggen voor de toekomst. Welke rol spelen kerkgebouw, kerkgemeenschap en kerkelijke activiteiten in het dorp en op welke manier is het mogelijk om verbindingen te leggen met andere mensen en organisaties in het dorp? Hoe gaan we om met vragen als kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme? Op welke manier kunnen we een vloeibare kerk zijn en wat zijn grensgangers? Aan de hand van praktische voorbeelden neemt zij ons mee naar nieuwe kansen voor de dorpskerk. Met de verwachting dat we met nieuwe inspiratie en een breder perspectief naar huis gaan.

Aanmelden kan via de website (klik hier) of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).