Landschap

Verhalen van het Landschap

 

De verkoop van het in december verschenen boek: ‘Verhalen van het landschap’ met verhalen over De Plaskerk, Schoonheten en het Boetelerveld’ is zo goed verlopen, dat inmiddels de derde druk is verschenen. Deze vernieuwde uitgave is voorlopig elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur af te halen bij het Annahuis. Verder tijdens het koffiedrinken op de zondagen 3 maart en 7 april en op de vrijdagen 1 maart en 5 april ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur op het kerkelijk bureau in het Annahuis. Deze verbeterde uitgave kost € 12,00. In de vorige druk is een interview met Willy en Gerrit Lozeman helaas niet opgenomen. Als u uw boek compleet wilt maken dan kunt u ook op eerder genoemde tijdstippen een gratis inlegvel met het bewuste interview bij het Annahuis afhalen.