Volgende stap voor Klein Salland


Op 3 maart 2022 hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan elkaar verbonden zijn in ons streven om, ook in de nabije toekomst, in elk van de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief te laten zijn. Binnenkort wordt de overeenkomst bekrachtigd met de handtekeningen. In de Wegwijzer van april zal meer informatie worden gegeven.

Onderstaand de samenwerkingsovereenkomst , compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd