Kerkbalans 2023

Kerkbalans 2023

Zondag 29 januari maakte het College van Kerkrentmeesters, vóór de dienst, de voorlopige opbrengst van de Actie Kerkbalans 2023 bekend: ruim € 144.000. Een resultaat wat duidelijk boven de verwachting was, gezien het feit dat alles zoveel duurder is geworden. Maar inmiddels (10 februari) is dat bedrag door nagekomen toezeggingen gestegen naar ruim € 146.500. Met dit resultaat is de kerk natuurlijk zeer ingenomen. Daarom nogmaals dank aan allen, die daartoe hebben bijgedragen.