Stuurgroep Jeugd

Stuurgroep Jeugd

Werkgroep bezoek 30+ In januari is een werkgroep gestart om contact te leggen met de 30+ leden van onze gemeente. Met een werkgroep van een kleine 10 man sterk willen we met  zoveel mogelijk leden van 30 – 40 jaar jong in gesprek gaan. Deze leden ontvangen een uitnodigingsbrief en worden daarna nogmaals benaderd voor een afspraak. De reacties zijn erg wisselend van enthousiast dat op deze manier het contact wordt gezocht, tot afhoudend : een bezoek wordt niet op prijs gesteld. Doel van deze gesprekken is te horen wat er leeft onder onze gemeenteleden:
wat houd je bezig, wat vind je belangrijk en wat verwacht je eigenlijk van de kerk / onze geloofsgemeenschap daarin?
  Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen?
We nodigen je graag uit om met ons contact te leggen. Dat kan via jeugdraad@pknraalte
.nl of door het benaderen van één van de werkgroepleden.
We spreken je graag!
Ds. Karolien Zwerver, Hettie Nijhuis, Jeroen Vermaas, Marja v.d. Wal, Jenny Reintjes, Enna Wijnhout, Astrid Hommes, Grietje Visser en Gerria Toeter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.