Inspiratiegroep

Deze groep wordt de inspiratiegroep. De inspiratiegroep is ontstaan na het samengaan van de Jeugdraad en de Stuurgroep Jeugd en heeft daardoor ook een andere samenstelling gekregen.
Het doel is de gemeente overal te blijven inspireren d.m.v. het bezoeken van diverse groepen binnen de kerkgemeente.
Onszelf blijven inspireren door in gesprek te gaan met elkaar en anderen waarbij onze missie steeds ons uitgangspunt is:
Verbonden met God, verbonden met elkaar, verbonden met de wereld.
Samen maken we de kerk. En dat is meer dan het kerkgebouw en de dienst op zondag.
Onze missie meer vrij vertaald:

We zijn er voor jou

We luisteren naar je

We hebben je nodig

We helpen je groeien