Bezoek Kerkdiensten

De corona maatregelen van de overheid staan ons als kerk toe om weer met maximaal 100 personen in de kerk een dienst bij te wonen.
Er is gepast en gemeten met als resultaat dat er voor maximaal 70 personen plaats in de kerk is.
Wat moet je doen om een dienst in de Plaskerk bij te wonen?
Je moet je vooraf opgeven om erbij aanwezig te kunnen zijn, Dat kan, bij voorkeur, via het aanmeldformulier op de website van de kerk onder de link reserveren-kerkbezoek of telefonisch bij het contactpunt pastoraat 06-27184443. Aanmelden kan vanaf maandagmorgen 10 uur t/m vrijdagmiddag 17 uur de week voorafgaand aan de dienst. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je kunt je dus alleen per week aanmelden.

Welkom!
Bij binnenkomst in de kerk staan vrijwilligers, die zullen vragen naar corona gerelateerde klachten. Daarna kan je de handen desinfecteren en word je naar je gereserveerde plaats begeleid.
Zingen mag tot nadere berichtgeving nog niet met elkaar. Er wordt alleen gezongen door twee leden van de cantorij, of er worden filmpjes van Nederland zingt getoond. Zachtjes mee neuriën met de liederen kan wel, net als zachtjes hardop meebidden met het Onze Vader en bij andere teksten die de gemeente uitspreekt in de liturgie.
Collecteren gebeurt niet met collectezakken of -schalen, maar je kunt een bedrag overmaken op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte onder vermelding van kerkdienst en datum: NL 39 RABO 0354 5001 12. Het ontvangen bedrag wordt elke week verdeeld over de drie geplande collectes.