Herfstcollecte diaconie

Eén dezer dagen zult u een brief ontvangen van de diaconie. In deze brief geeft het College van Diakenen aan waarom de z.g. herfstcollecte wordt gehouden. Het College krijgt meer verzoeken om financiële bijstand van en voor mensen, die het financiëel niet breed hebben. Ook wil de diaconie met haar activiteiten een bijdrage leveren tegen de vereenzaming. Daarom heeft het College van diakenen uw financiële ondersteuning hard nodig. Doet u ook (weer) mee? Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL94 RABO 0373 738781 T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Raalte. O.v.v. Herfstcollecte 2020