God in Salland

God in Salland

Maak jij het “perfecte plaatje”?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak (vaak in de smartphone)
en kan dan ook zomaar foto’s maken, maar heb je er ook oog voor?

Wij willen alle amateur-fotografen daarom uitnodigen om mee te doen aan deze wedstrijd:

Thema van de foto-wedstrijd is: “God in Salland”
Maak een
mooie / originele / indrukwekkende foto
met dit thema in gedachten!

Waar zie je iets dat je in hogere sferen brengt?
Een mooie natuurfoto?
Een prachtig Mariabeeldje?
Een crucifix langs de weg?
Een prachtige hemelfoto?
Wat spreekt tot jouw verbeelding?

De mooiste foto’s worden door een jury van 4 deskundigen
(uit de vier Klein Sallandse kerken)
plus de drie dominees van Klein Salland gekozen!

De winnende plaatjes worden groot afgedrukt
en in de vier kerken geëxposeerd.

Iedereen mag deelnemen, maximaal drie foto’s per deelnemer.
Graag ontvangen we bij de foto ook een korte toelichting.
Deelnemen kan tot 1 oktober 2022.

Maak je foto met voldoende resolutie voor een grote afdruk.