Gespreksgroepen

Gespreksgroepen

Dit zijn de gespreksgroepen voor mensen die graag in kleinere kring willen praten over geloofservaringen en luisteren naar elkaars gedachten en gevoelens hierbij.

We komen ongeveer eens in de 4 à 6 weken samen bij een van de deelnemers thuis. We spreken dan over ons persoonlijk geloof aan de hand van een bijbeltekst, een gedicht of een ervaring uit het dagelijks leven. We vormen zo hechte groepen waarin iedereen zich thuis mag voelen.

Wil je een keer meepraten of luisteren, je bent van harte welkom!

Contactpersonen:
Astrid Hommes (tel.: 361326 / e-mail: gerard-astrid@ziggo.nl).
Karin Beens (tel.: 360414 / e-mail: hans.beens@kpnmail.nl).