Bouwen aan een gemeente

Iedere dag bouwen we aan onze kerkelijke gemeente via vele activiteiten als kerkdiensten, pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. 

 

Veel van de kosten voor de kerkelijke activiteiten worden gedragen door onze gemeenteleden via de vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), collecten, giften en legaten. 

 

Meer informatie over ‘geven voor de kerk’ is te vinden onder de links op deze pagina.       

 

Naar:

Kerkbalans

Solidariteitskas

Eindejaarscollecte

Collectes

Collectemunten

Doneren

Nalaten

Giftenaftrek

ANBI

Rekeningnummers