U kunt een flyer met de afbeelding van de vlag zelf printen en voor het raam hangen.
Klik op deze link voor de vlag   om hem te downloaden en te printen. 

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgen het advies van de Landelijke Protestantse kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, i.v.m. de uitbraak van het corona virus.
De reguliere kerkdiensten in Raalte worden voorlopig t/m zondag 26 april niet gehouden.

Raalte zal alternatieve sobere vieringen verzorgen. www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist. Er is tijdens deze vieringen ook een beeldverbinding.
In Wijhe wordt een kerkdienst verzorgd die men kan volgen via www.kerkdienstgemist.nl.  
Er zal op de websites van de afzonderlijke kerken actuele informatie verschijnen.
De kerkenraad probeert de gemeente op deze manier te informeren in deze periode.

Belboom

Vanuit het pastoraat hebben we nagedacht over de vraag hoe wij aandacht kunnen besteden aan zo veel mogelijk mensen. Zeker nu we als gemeente niet meer bij elkaar kunnen komen, komt de sociale kant van het gemeente-zijn helemaal in de verdrukking. Gelukkig zijn er veel contactpersonen die op vaak creatieve manieren de contacten met hun wijk onderhouden. Vooral zijn er veel belcontacten.

Die belcontacten brachten ons op het idee of we niet een stroom van telefoontjes binnen de gemeente op gang zouden kunnen brengen. Een telefoontje is vaak zeer welkom als je de hele dag binnen zit en geen andere mensen meer ontmoet. Dan is het heel fijn om even met iemand te kunnen praten, te vertellen hoe het met je gaat, of je je nog goed kunt redden, of je er nog tegen kunt enz. enz.
Uit eigen ervaring weten we ook dat het heel fijn is om dit soort telefoontjes te doen.
Hoe gaan we dit doen?

Vanuit het pastoraat gaan we met zijn vieren (Enna, Henny, Hanneke en Berend) ieder 5 mensen bellen. Dan hebben we al 20 mensen bereikt. Aan het eind van het gesprek vragen we of men zelf ook 5 mensen wil bellen. Namen en telefoonnummers krijgen ze via het contactpunt pastoraat. Stel dat 3 van de 5 mensen op hun beurt ook weer 5 mensen willen bellen. In de volgende ronde worden er dan al weer 5 x 15 = 75 mensen gebeld. Enzovoort enzovoort. Op deze manier ontstaat er een grote stroom van telefoontjes binnen de gemeente, aandacht voor elkaar!
Mocht in een gesprek naar voren komen dat er meer hulp nodig is, dan kan er via het contactpunt pastoraat een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld de predikant of eventuele andere hulp.

Misschien hebt u bij het lezen van dit stukje het gevoel: ik wil niet wachten tot ik gebeld wordt, ik wil nu al wel 5 mensen bellen. Prachtig! Neem dan contact op met het contactpunt pastoraat (06-27184443 of pastoraat@pknraalte.nl) en wij kunnen u 5 namen en telefoonnummers geven.

Zo gaan we van ouderling naar onderling en zijn we samen kerk!

Uitvaarten
Voor het houden van uitvaarten vanuit de kerk heeft de kerkenraad een erg moeilijke beslissing moeten nemen. Zolang het coronavirus onder ons is, is het niet mogelijk een uitvaart vanuit de kerk de verzorgen. Dit om de gezondheidsrisico’s voor families en anderen tot een minimum te beperken. In overleg met de uitvaartleider, gaat de familie rechtstreeks naar het crematorium of naar de begraafplaats. Hier zal op passende wijze afscheid worden genomen. Later in het jaar wordt, in overleg met deze families, een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Collectes
Wij betreuren het met u dat het voorlopig niet mogelijk is om in onze kerk samen te komen voor de diensten.
Toch zoeken wij een manier om onze pastorale en diaconale taken te blijven vervullen.
Want u begrijpt dat wij als kerk in deze – voor ons allen – moeilijke situatie een wezenlijk onderdeel in de diensten missen nu we niet meer collecteren kunnen voor onze naaste dichtbij en ver weg.
 
Daarom stelt het CvK u voor – als u dat wilt – uw gaven per week via uw bankrekening over te maken.
Per week, omdat de doelen van de uitgangscollectes per week verschillen.
Wij zorgen ervoor dat het gestorte bedrag per week zal worden verdeeld over 3 geplande collectes.
Zie daarvoor de één na laatste bladzijde van ‘de Wegwijzer’.
 
U kunt het bedrag per week overmaken naar bankrekening:
NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte.
O.v.v. : Kerkdienst ……………. ( geplande datum van de dienst)

Collecten: Diakonie – Kerk – 3e voor onderstaande doelen.
12 april Kerk
19 april diaconie ->Kerk in Actie Vrijheid in Syrië