Frescos

Donderdag 8 december heeft het CVK de Culturele Raad Raalte op bezoek gehad. Dit bezoek vond plaats op verzoek van het CvK, nadat in een eerder gesprek met Mirjam Borger, Combinatiefunctionaris Cultuur HofinSalland en gemeente Raalte de taak en werkwijze van de Culturele Raad ter sprake was gekomen. Mirjam was overigens op bezoek om na te gaan of de Plaskerk met de fresco’s opgenomen kan worden in de zg. Leerlijn Erfgoededucatie. Na een presentatie in het Annahuis over de geschiedenis van de Plaskerk met de nadruk op de Fresco’s werd het gezelschap uitgenodigd de fresco’s met eigen ogen te aanschouwen. Mede door de aan de bezichtiging voorafgaande presentatie was men onder de indruk van dit stukje oudste cultuur/kunst in de gemeente Raalte. Vooral de straks aangeboden mogelijkheid voor de schooljeugd om het restauratie/conservatieproces met eigen ogen te volgen sprak de leden van de raad zeer aan. Over en weer werd afgesproken elkaar te vinden als zich een gelegenheid in de toekomst voordoet.