Eredienst

Iedere zondag is er ‘s ochtends een kerkdienst in de Plaskerk en wel op de volgende tijdstippen:

1 april tot 1 september om 09.30 uur
1 september tot 1 april om 10.00 uur

Er zijn verschillende soorten diensten. In het kerkblad staat aangegeven wat er de komende zondagen aan de orde is. Naast de ochtenddiensten zijn er ook bijzondere avonddiensten, zoals gebedsdiensten, vespers. Deze beginnen over het algemeen om 19.00 uur en worden ook in de Plaskerk gehouden. Zie verder bij Avonddiensten. Er is niet elke zondag een avonddienst: let dus op de aankondigingen in het kerkblad.

Kinderoppas en kindernevendienst:
Er is elke zondag kinderoppas in het Annahuis, naast de kerk. Deze is bedoeld voor baby’s en peuters. De kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool kunnen de meeste zondagen tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst. In sommige vieringen wordt extra aandacht geschonken aan de kinderen: dan vervalt de kindernevendienst. Op kerstavond is er een speciale kerstviering door en voor kinderen.
Voor meer informatie, neem contact op met Paulien van de Lee, tel: (0572) 361184

Avondmaal en Doop:
In onze kerk vieren wij ongeveer 6 keer per jaar het Heilig Avondmaal. Ook is er ongeveer 6 keer per jaar gelegenheid om te laten dopen. De doopdiensten worden onder Diensten aangekondigd. De bediening van de doop kan worden aangevraagd bij een van de predikanten. Vooraf aan elke doop gaat het z.g. doopgesprek tussen degene die de doopbediening aanvraagt, de predikant en de wijkouderling.

Avonddiensten:
Enkele keren per maand is er ook een avonddienst. Voor een deel zijn deze oecumenisch opgezet. Er zijn o.a. zangdiensten, vespers, leerdiensten, gespreksdiensten en Taizé-vieringen.
In de adventstijd en de veertigdagentijd is er iedere zondag een avonddienst. In de Stille Week zijn er avonddiensten op donderdag (met viering van het avondmaal), vrijdag en zaterdag. Ook op de biddag en dankdag voor gewas en arbeid zijn er avonddiensten.
In de week van Stöppelhaene zijn er middagpauze-diensten op donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor informatie verwijzen we u naar het kerkblad.

Trouwdiensten:
Wie in de kerk een zegen wil vragen over zijn/haar levensverbintenis, wordt gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant. In de stille week zijn er geen trouwvieringen mogelijk.

Uitvaart:

Om een uitvaart mogelijk te maken is het nodig om te overleggen met de wijkpredikant of kerkelijk werker over de vorm, de dag, tijd en plaats van de uitvaart.

Tehuizen:

Er zijn, een aantal keren per jaar, oecumenische vieringen in de tehuizen in Raalte, waaraan wordt meegewerkt door de predikanten en de kerkelijk werker van de protestantse gemeente Raalte. Deze vieringen vinden plaats in Swaenewoerd, en de Hartkamp in Raalte en de Stevenskamp in Heeten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *