«

»

Enquête

Deze week ontvangt u van de werkgroep Pastoraat een brief of een email met een behoefte peilingsformulier over het Pastoraat.

Op dit formulier kunt u aangeven of u bijvoorbeeld bezoek wilt ontvangen vanuit de kerk of dat u enkele personen zelf wilt bezoeken.

Dit formulier ziet de werkgroep graag voor 1 juni ingevuld retour in de brievenbus van het Annahuis of u vult het digitale formulier in op de website

Link naar het formulier om de enquête in te vullen.