Plaskerk

Verbonden

Duif 15x11-72

met God

Elkaar 15x11-72

met elkaar

Natuur 15x11-72

met de wereld

Klik op het plaatje en ga naar de kerstroute 2021

Corona en Kerstavondvieringen

Wat voor gevolgen hebben de jongste coronamaatregelen van het kabinet voor de Plaskerk en het Annahuis:

Op woensdagmorgen blijft de kerk open. Het is en blijft mogelijk om even te zitten en een kaarsje te branden. Blijf alert en ga niet bij elkaar staan praten.
* Voor uitvaarten blijven de kerk en het het Annahuis open. In overleg met de uitvaartleider en onze beheerder Aaltje Booijink.
* Het Annahuis is verder gesloten, behalve voor enkele groepen met een dagbestedingskarakter blijft het Annahuis open.
* Met Aaltje Booijink kan je contact opnemen als je toch voor organisatorische werkzaamheden aanwezig moet zijn. Het is niet de bedoeling zo binnen te lopen.

Wel worden er speciale digitale Kerstdiensten gehouden. Deze diensten zijn via de website link naar live dienst, of via kerkdienstgemist.nl te volgen.

Omdat het kinderkerstfeest dan ook niet door kan gaan, zal er daarom in de dienst  op zondag 26 december, tweede kerstdag, extra aandacht voor de kinderen en gezinnen zijn. Thema is dan: “laat iedereen het horen”, het verhaal van de wijzen uit het Oosten staat centraal en wie als een wijze koning wil komen is van harte welkom dat te doen.

Link naar rooster van kerkdiensten rond kerst en oud en nie

Kerkbalans 2022
In de periode van 15 tot en met 28 januari houdt de Protestantse gemeente Raalte de actie Kerkbalans 2022. De envelop + brief wordt dan weer in uw brievenbus gedeponeerd. Ook voor 2022 heeft de kerk voor allerlei zaken uw bijdrage nodig. Door Corona zijn er op diverse terreinen extra kosten geweest, maar ook voor de gewone zaken blijft uw bijdrage van groot belang.

Het thema van Kerkbalans 2022 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De toekomst staat centraal. Een goede toekomst voor onze Plaskerk-gemeenschap, waarin een ieder kan vinden wat hem of haar aanspreekt. In erediensten, in activiteiten, in ontmoetingen.

De gezamenlijke Kerstviering van 18-12 is terug te zien via onder staande link.

Link naar de opgenomen Kerstviering van zaterdag 18 december

De werkgroep Ouderenmiddag van de Plaskerk, de Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Raalte en de PCOB afdeling Raalte organiseren dit jaar samen de KERSTVIERING 2021. 
Gastheer is ds. Richard Slaar. Aan deze viering werken mee: André Booijink en Mariëlle Schrijver zang, het duo Gerrie Grotenhuis en Bertus Jonkman accordeon en Zweitse Lulof vertelt een mooi kerstverhaal. De schriftlezingen en het voordragen van gedichten worden verzorgd door leden van de betreffende groepen.