Eindejaarscollecte 2020 thema: Geeft u ook om onze gemeente?

Eind november is/wordt een brief van het college van kerkrentmeesters met daarin het verzoek om een eindejaarsgift voor onze kerk bij de leden van de kerk bezorgd. In deze crisistijd zijn er allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten met de uitzendingen via internet, pastoraat en diaconaat. Activiteiten die ons samen in ons geloof inspireren, verbinden en bemoedigen. De inkomsten uit de exploitatie van het Annahuis en b.v. het niet mogen houden van uitvaarten vanuit de Plaskerk zijn uitgebleven. Dit veroorzaakt in 2020 een omzetverlies van naar verwachting € 25.000. De collecten zijn gelukkig op peil gebleven. Toch koersen we dit jaar af op een flink financieel verlies.

Het college van kerkrentmeesters zorgt voor het financieel voortbestaan van de Protestantse gemeente Raalte. Dit jaar moeten we helaas een financieel gat vullen. Wij willen u vragen om een extra bedrag over te maken als uw portemonnee dit toelaat. 

Wilt u nu al uw gift geven?. Dan kunt u uw gave per bank overmaken op banknummer:
NL 31 RABO 0373727402 ten name van: “CvK Protestantse Gemeente Raalte Einde Jaarscollecte”
Deze tenaamstelling verschijnt, als het goed is automatisch.