diaconie-project-2022

Nieuw diaconaal project 

Het project van Stichting Atiy is inmiddels afgesloten. Met ingang van het nieuwe jaar is door de “Klein Sallandse” Diaconieën een nieuw, door de kerk van Olst aangedragen, jaarproject gekozen. Het betreft een opvang in India Delhi Brotherhood Society, van oorsprong een Anglicaanse broederschap. Zij zorgen voor opvang en eten voor straatkinderen en dakloze oudere vrouwen, verlenen hulp aan dalits (kastelozen) en Lepra-patiënten. Daarnaast verlenen zij medewerking aan diverse kerken in de stad. Ds. Jaap Wiegers uit Olst heeft in deze Broederschap 3 maanden van zijn studieverlof doorgebracht. Ds. Jaap Wiegers wordt uitgenodigd om in onze gemeente meer te vertellen over dit project. U hoort binnenkort meer van ons!  De uitgangscollecte op 23 januari is bestemd voor dit nieuwe project.