De Plaskerk al 900 jaar aandacht voor elkaar

De avond van 5 mei was een avond die we niet gauw zullen vergeten. Het stond in het teken van de oorlog. De prachtig passende muziek werd verzorgd door het orkest St. Caecilia. Mooi om te horen hoe muziek verhalen kan ondersteunen en versterken. De inleidingen van dhr de Graaf gaven een mooi beeld over hoe de oorlog zich ontwikkelde, ook in Raalte. Wat op ons erg veel indruk maakte waren de persoonlijke oorlogsherinneringen van dhr. Ossekoppele, mevr. de Beuze, mevr. Knapen en dhr. Schutten. Alle vier hebben als kind de oorlog bewust meegemaakt en hun verhalen namen ons mee terug in die tijd. Indrukwekkende verhalen met soms ook een vrolijke noot. Helaas moesten we een keuze maken uit hun verhalen, zij hadden samen de hele avond kunnen vullen! Mevr. Heidenrijk vertelde ons hoe de Joodse slachtoffers uit Raalte toch in het dorp voortleven via de ‘Stolpersteine”.
Echt een avond om niet te vergeten.

Terwijl ik dit schrijf zijn we als werkgroep nog druk bezig met de voorbereidingen voor de avond van 26 mei. De laatste avond waaraan wordt meegewerkt door ArtEZ, nu door het koperensemble.

Voor de zomervakantie hebben we dan nog één avond voor de boeg. Op 30 juni neemt Aaltje Booijink ons aan de hand om naar de verschillende kenmerkende elementen van de Plaskerk te kijken. Zo zal ze vertellen over de secco’s, de herenbanken, het orgel, de preekstoel, het sacramentshuisje enz. Een mooie avond om meer te weten te komen over de achtergrond en de historie van de Plaskerk en haar relatie met de landgoederen. Wim Hoogeland (archivariaat Bentinck-Schoonheten) en enkele oud bewoners van de pachtboerderijen rondom de kastelen werken hier aan mee.
Wanneer we het over de kerk hebben, mag orgelmuziek natuurlijk niet ontbreken. Klaas Bos zal voor ons spelen. Daarnaast speelt ‘HET cello ensemble’ uit Zwolle. Astrid Hommes maakt deel uit van dit ensemble.

In de zomervakantie hebben we geen avondprogramma. Wel is er dan een aantal tentoonstellingen in de Plaskerk. Zo is er van 14 – 16 juli een expositie :
‘de Raalter Geestelijkheid in beeld’,
‘historische religieuze kleding ’en
‘900 jaar vrouwenemancipatie’.
Ook komt in die periode ‘Het melkmeisje’ van Vermeer naar de Plaskerk. Kortom, we hopen dat de kerk weer volop in het centrum van het dorp mag staan.
Naast deze tentoonstellingen (georganiseerd door de Plaskerk), is dit tevens het historisch weekend georganiseerd door ‘Raalte 900’. Er gebeurt dan van alles rond de Plaskerk. Voor meer informatie zie www.900jaarraalte.nl

In september gaan we dan weer door met de negen avonden van De Plaskerk, avond 7. Die zal gaan over het Nedersaksisch, met medewerking van Hendrik Jan Bökkers.

Wij genieten nog steeds van het voorbereiden van deze avonden en hopen dat jullie van de uitvoering genieten (doen wij ook).

De werkgroep Plaskerk 900
Gerrit, Aaltje, Gea, Remco, Berend en Janny