De cantorij stopt

Na rijp beraad heeft de cantorij van de Protestantse gemeente Raalte besloten te stoppen. Het aantal zangers is dusdanig klein geworden, waardoor 4-stemmig zingen niet meer mogelijk is. Pogingen om nieuwe aanwas te krijgen hebben helaas niets opgeleverd. Op 27 augustus zijn de leden voor het eerst, sinds de coronapandemie, weer bij elkaar geweest om te overleggen hoe we verder zouden kunnen. Zingen op 1,5 meter afstand is niet makkelijk en ook het koffiedrinken in de pauze is dan niet echt gezellig. Ook is er geen goede ventilatie in de kerk, wat wel vereist is.
Enkelen van de leden hadden al aangegeven te willen stoppen, mochten we weer gaan zingen. We hebben meerdere pogingen gedaan om nieuwe zangers te enthousiasmeren, maar dit is helaas nooit gelukt. Daardoor zou de groep, en vooral enkele stemgroepen, erg klein worden met als gevolg dat 4-stemmig zingen haast niet meer te doen is.
Het was een grote hobbel, maar de leden, die aanwezig waren, hebben er mee ingestemd, dat het nu het juiste moment is om te stoppen met de cantorij. Heel spijtig, aangezien we vorig jaar net ons 45-jarig jubileum hebben mogen vieren.
Enkele leden zijn al die jaren actief geweest binnen de cantorij. We zullen er allemaal aan moeten wennen dat de donderdagavond voortaan anders is en dat we, als cantorij niet meer zingen tijdens een kerkdienst.