Corona versoepeling 26 juni

Het moderamen heeft vergaderd over de actuele mogelijkheden in deze coronasituatie.

Wel laten ons daarbij leiden door de PKN site die recent nieuwe adviezen heeft uitgebracht.

Vanaf komende zondag geldt:

– handhaven van 1,5 meter afstand tot elkaar

– de kerk mag weer maximaal bezet worden, met handhaving van 1,5 meter afstand. Voor de Plaskerk betekent dat maximaal 76 plaatsen.

– reserveren van kerkbezoek blijft nodig

– mondkapjes plicht vervalt

– zingen, we blijven gebruik maken van 2 voorzing(st)ers. De 2 liederen na de preek mogen worden meegezongen, daarna zullen deuren opengaan en is er de vereiste ventilatie.

Namens het Moderamen