Compassion

Bericht Compassion
Arjen Westrik, Sponsor Relatie Medewerker van Compassion  stuurde ons van het Compassion-project in Peru, dat ondersteund wordt door de ZWO en de diakonie een voortgangsrapportage van de opstart van het project. Er wordt namens de kinderen van het project veel dank uitgesproken voor onze betrokkenheid bij dit project om zo deze kinderen te bevrijden van armoede. Lees hier de complete rapportage.