Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum .

Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Binnen Klein Salland is het overleg gestart hoe in het “nieuwe normaal” gecollecteerd gaat worden. In de tussentijd blijft, het inmiddels bekende systeem van collecte betaling per bank, gewoon bestaan totdat het overleg met de andere gemeenten in Klein Salland is afgerond.

De uitgangscollecte willen we fysiek wel weer gaan doen, naast de mogelijkheid om via de bank te betalen. Tijdens de dienst wordt het doel van de uitgangscollecte steeds aangekondigd. Wilt u uw bijdrage voor de uitgangscollecte ook per bank overmaken, dan kan dat natuurlijk. Vermeld dan bij de overboeking datum van de dienst en/of het doel.

En u weet het inmiddels vast wel dat contante giften niet meer aftrekbaar zijn van de belasting. De kerkenraad