Collecteren in coronatijd

Om coronabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen wordt er in de Plaskerk niet gecollecteerd. 

Er wordt met de onlinediensten in een behoefte voorzien, hetgeen o.a. blijkt uit de kijkcijfers. Gemiddeld wordt er wekelijks door ca.150 huishoudingen rechtstreeks ingeschakeld om de dienst te volgen. Op een later tijdstip worden de diensten nog door een zelfde aantal huishoudens via ‘kerkdienst gemist’ bekeken. Deze cijfers staan overigens niet in verhouding tot het aantal ontvangsten per bank, dat ligt een stuk lager. Vandaar onze oproep om U nog eens te wijzen op de mogelijkheid van collecte betaling per bank.

Het ontvangen bedrag wordt elke week verdeeld over de 3 collectes. U maakt het bedrag over naar bankrekening: NL 39 RABO 0354 500 112 t.n.v. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte, onder vermelding van het doel van uw gift b.v. de collecten van de betreffende kerkdienst met de datum van de dienst.

N.B. Wist U dat giften met contant geld al vanaf 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften per bank zijn dat wel.