Categorie archief: Liturgie

wekelijkse-Liturgie

Orde van dienst zondag 21 juli 2019, Plaskerk Raalte, aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. A. de Vries
Ouderling van dienst: Enna Wijnhout
Organist: Klaas Bos
Lector: Mieny Tuten

 

 


 

Inleidend orgelspel
Welkom / mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: NLB 15 : 1 en 4 (Wie zult Gij noden in uw tent) staande
Stil gebed – Bemoediging – Groet, waarna gem. gaat zitten
Uitleg over de dienst (Thema: NEEM DE TIJD ! )
Kyriegebed – Woord van vergeving – Leefregels
Glorialied: NLB 75 : 1 en 7 (U alleen, U loven wij)

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit het O.T.: 1 Samuël 1 : 1-20 (door lector)
Zingen: NLB 802 : 1, 4 en 6 (Door de wereld gaat een woord)
Schriftlezing uit het N.T.: Lucas 10 : 38-42 (door lector)
Zingen: NLB 978 : 1 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Uitleg en Verkondiging (Thema: NEEM DE TIJD ! )

Meditatief orgelspel
Zingen: NLB 841 : 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)
Pastorale mededelingen door dienstdoende ouderling
Contact met de jongeren: “Raalte voor Romania” plus foto’s op de beamer
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 416 : 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen, besloten met gezongen AMEN.

 

 

 

———————————————————————————————————-