Categorie archief: Frescos

Plaskerk

De Plaskerk en haar omgeving’

In de Plaskerk is een steiger, die nodig is voor de restauratie/conservatie van de fresco’s, opgebouwd. De met plastic folie afgedekte herenbanken, de preekstoel, de omwikkelde kroonluchters en het ingepakte orgel geven een vreemd beeld van de kerk, maar geven tevens aan dat hier nog een hoop werk moet worden verzet. 23 april is het bureau OU-OU met haar werkzaamheden begonnen. De restauratie is voor belangstellenden ‘op hoog niveau’ te volgen. Vanaf 11 mei is er elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid de steiger te beklimmen om daar boven in de kerk de dames van OU-OU aan het werk te zien. Natuurlijk wordt er dan uitleg gegeven over wat zij aan het doen zijn. Je kunt alleen deelnemen aan deze bezichtiging door je vooraf aan te melden via het E-mailadres: frescosbekijken@pknraalte.nl. De ontvangst vindt plaats in het Annahuis, waar eerst een korte presentatie van het project wordt gegeven en daarna kan men de steigertrap beklimmen om boven gedurende een half uur de fresco’s en de werkzaamheden te bewonderen. Het maximum aantal deelnemers per groepje is 8 personen. Deelname kost € 5,00 per persoon; dit is incl. koffie/thee, krentenwegge en een boekje over de Plaskerk.

fresco’s

Restauratie van de fresco’s / Verhalenproject protestantse enclave in katholiek Raalte

De voorbereidingen voor het ‘Verhalenproject’, waar ook de protestantse gemeente Raalte aan mee doet, vorderen gestaag. Vrijwilligers o.a. voor het afnemen van interviews  kunnen zich nog steeds aanmelden. Lees verder het volledige bericht.

 

De voorbereidingen voor het gezamenlijke  project van de protestantse gemeente Raalte, het Archivariaat Bentinck-Schoonheten en Landschap Overijssel: ‘ De Plaskerk en haar omgeving’ vorderen gestaag. Op het artikel in het kerkblad van november waar vrijwilligers werden opgeroepen zich aan te melden o.a. voor het afnemen van interviews hebben al enkele mensen gereageerd, maar er kunnen nog meer bij, dus even een E-mail sturen naar  info@landschapoverijssel.nl en uw naam wordt genoteerd. In januari wordt de cursus, waar je leert hoe e.e.a. aan te pakken, van 3 avonden gegeven door iemand van de IJsselacademie/Historisch Centrum Overijssel. Zie verder het eerder aangehaalde artkel. Toch nog meer weten: bel dan met één van de stuurgroepleden. Gerrit Tuten 06-21544075, Joop van den Brink 06-44291085 of Aaltje Booijink 06-27129798.

Naast deze vrijwilligers wordt ook de jeugd van de kerk benaderd om op een eigentijdse manier aan het project mee te werken. U hoort daar later mee over. Via facebook bestaat straks ook de mogelijkheid om regelmatig over het project geinformeerd te worden. U ziet dat het project inmiddels aardig begint te leven, maar dat moet ook, want april is dichterbij dan u denkt.

Gerard Vrieling, PR man van het project namens de Plaskerk

Fresco’s

De provincie Overijssel heeft op 29 juni 2017 de subsidieaanvraag, voor onder andere de restauratie van de fresco’s in de Plaskerk goedgekeurd. Daarmee worden de inspanningen van het college van kerkrentmeesters en de andere bij de subsidieaanvraag betrokkenen deelnemers beloond. Binnenkort start het 1e overleg met de partners en de uitvoerders. Link naar de Fresco’s

Frescos

Donderdag 8 december heeft het CVK de Culturele Raad Raalte op bezoek gehad. Dit bezoek vond plaats op verzoek van het CvK, nadat in een eerder gesprek met Mirjam Borger, Combinatiefunctionaris Cultuur HofinSalland en gemeente Raalte de taak en werkwijze van de Culturele Raad ter sprake was gekomen. Mirjam was overigens op bezoek om na te gaan of de Plaskerk met de fresco’s opgenomen kan worden in de zg. Leerlijn Erfgoededucatie. Na een presentatie in het Annahuis over de geschiedenis van de Plaskerk met de nadruk op de Fresco’s werd het gezelschap uitgenodigd de fresco’s met eigen ogen te aanschouwen. Mede door de aan de bezichtiging voorafgaande presentatie was men onder de indruk van dit stukje oudste cultuur/kunst in de gemeente Raalte. Vooral de straks aangeboden mogelijkheid voor de schooljeugd om het restauratie/conservatieproces met eigen ogen te volgen sprak de leden van de raad zeer aan. Over en weer werd afgesproken elkaar te vinden als zich een gelegenheid in de toekomst voordoet.

restauratie frescos

Het verzoek van het CvK aan de gemeente Raalte om subsidie voor de restauratie van de fresco’s in de Plaskerk is deels gehonoreerd.
In zijn vergadering van 10 november 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Raalte o.a. besloten om een bijdrage te verstrekken van € 25.000 voor de restauratie van de fresco’s in de Plaskerk.
Vanzelfsprekend is het CvK erg blij met deze toezegging. Er ontbreekt echter nog een behoorlijk bedrag, vandaar dat het college nog veel werk heeft te verzetten om ook het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.
Recent zijn er door RTV Oost radio en TV-opnames van de fresco’s en de noodzaak tot restauratie ervan gemaakt. Deze opnames zijn dezelfde dag nog uitgezonden. Hebt u de uitzending gemist? Geen nood, via de volgende link is de TV-uitzending alsnog te bekijken:http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=255188&p=253321