Categorie archief: Zomer Expositie

Expositie afsluiting

De expositie ‘Het Mysterie van het Leven’, die van 15 juni t/m 10 augustus elke woensdag, vrijdag en zaterdag te zien was in de Plaskerk is een groot succes geweest. De deelnemende kunstenaars waren onder de indruk van de vele bezoekers en de reacties die de bezoekers achterlieten. De bezoekers waren vol lof over de getoonde werken en de entourage van de Plaskerk als ruimte om een dergelijke tentoonstelling in te richten. Lees verder de afsluitende woorden van de organisatie:

Expositie Mysterie van het Leven.

Wanneer we terug kijken op de expositie kunnen we alleen maar constateren dat het een groot succes is geweest. Velen hebben de expositie bezocht, in totaal ruim 2700 mensen!!

Het thema sprak de bezoekers aan, zo hoorden we van verschillende kanten.

Omdat we open waren tijdens de bottermarkt, hebben we veel toeristen op bezoek gehad. Maar ook veel inwoners van Raalte kwamen kijken. Veel mensen kwamen zelfs meerdere keren, soms omdat ze het teveel vonden voor 1 bezoek, soms een tweede of derde keer met buren, kinderen, vrienden  etc.

Het thema nodigde uit tot mooie gesprekken, zeker aan de koffietafel achterin de kerk. Gesprekken over (de zin van) het leven, over persoonlijke ervaringen.

Reacties uit het gastenboek:

– ‘ontroerend mooi’ 

– ‘de kerk als ontmoetingsplaats, we worden ertoe verleid onze gedachten met elkaar te delen’ 

– ‘indrukwekkend en veelzijdig’ 

– ‘een bewustwording van de schoonheid en achtergrond van het leven’

We hebben veel medewerking ervaren van veel verschillende mensen. Te veel om ze allemaal te noemen. Maar we willen graag iedereen die op welke manier dan ook meegewerkt heeft aan de expositie ontzettend bedanken. Zonder deze inzet zou het allemaal niet gelukt zijn in deze vorm.

Mooi dat onze kerk kon dienen als het decor voor deze bijzondere expositie. We stonden als kerk heel duidelijk middenin de samenleving!

Tot slot willen we graag enkele reacties van deelnemende kunstenaars met u delen:

– ‘Dank voor het organiseren van deze expositie! Voor heel veel mensen reden tot nadenken en praten met elkaar.’

– ‘Wat een geweldige expositie en wat een goed onderwerp! Het zet je aan het denken.’

– ‘Hartelijk bedankt dat ik mee mocht doen.’

– ‘Toen ik na afloop van de tentoonstelling mijn werk ophaalde wist ik ‘er zal heimwee zijn’. Heimwee omdat er iets voorbij is wat ik als goed en dierbaar ervaren heb. In mijn beleving is de kerk altijd een ontmoetingsplaats geweest en dat was de Plaskerk: ontmoeting, gesprek, koffie. Ik zal voortaan op een andere manier langs de Plaskerk gaan.’

U begrijpt dat we als werkgroep bijzonder blij zijn met al deze reacties.

De maandenlange voorbereiding is het allemaal meer dan waard geweest.

Tot een volgende keer!

Werkgroep Kunst in de Plaskerk.

Mysterie van het Leven

Met ongelooflijk veel trots en plezier kan ik jullie vertellen dat we ondertussen bijna 1500 bezoekers hebben gehad in de Plaskerk bij onze expositie ‘Mysterie van het Leven’.

De mensen die echt de tijd nemen om alles te bekijken zijn onder de indruk en, wat nog mooier is, ze worden geraakt  door wat ze zien en gaan vaak met elkaar in gesprek.

Verschillende mensen zijn al meerdere keren geweest omdat het voor hen teveel is om in een keer te bevatten. Sommigen nemen een catalogus mee naar huis, lezen daar in alle rust de verhalen nog eens en komen dan terug om de kunstwerken nog eens te bekijken.

Anderen nemen steeds iemand anders mee omdat ze de expositie zo de moeite waard vinden dat zoveel mogelijk vrienden en bekenden ook komen kijken.

Ook zijn er verschillende mensen die de koffiehoek als een soort van ontmoetingsplek hebben ontdekt. Helemaal zoals wij bij de voorbereiding hadden gehoopt.

Daarnaast hebben we buiten de openingstijden ook een aantal groepen op bezoek gehad.

Er gaat een verbindende werking uit van het bekijken van de expositie in groepsverband. De reacties na afloop zijn hartverwarmend.

Vooral de verhalen bij de kunstwerken hebben hun meerwaarde bewezen. Mensen identificeren zich vaak met wat ze zien en wat er geschreven staat.

Hiervoor wil ik jullie allemaal nogmaals heel erg bedanken.

Expositie

Expositie ‘Mysterie van het Leven’

Op vrijdag 14 juni was het na vele maanden van voorbereiding door de werkgroep ‘Kunst in de kerk’ dan eindelijk zover. Eléon de Haas, cultuurmakelaar, opende de kunstexpositie ‘Mysterie van het leven’. “Een eervolle taak, deze expositie raakt je in je hart”, aldus Eléon. “Het lijkt wel alsof deze prachtige expositie een klein begin van het grote mysterie ontrafeld”. Hij opende de expositie met de voordracht van een gedicht geschreven door Erik Vrieling.

Het mysterie van het leven is voor alle amateurs en professionele kunstenaars de inspiratiebron geweest van hun indrukwekkende werk. Ook de leerlingen van basisschool De Gouden Emmer en het Carmel College Salland lieten zich hierdoor inspireren. De bijzondere verhalen die bij de kunstwerken horen, raken je. Een expositie die je gezien moet hebben!

Door de kunst naar binnen te halen, opent de kerk zich naar buiten. De kunst in de kerk verbindt. Een prachtige expositie die het kerkgebouw volledig eer aan doet met verhalen die gaan over levensvragen. De kunstwerken nodigen uit voor gesprek en daar is alle mogelijkheid voor.

De expositie is vastgelegd in een catalogus. Een prachtig bewaarexemplaar. Deze kunt u kopen voor € 10,- in de Plaskerk. Tot 10 augustus bent u elke woensdag (09.30 – 13.00), vrijdag (13.00 – 17.00 uur) en zaterdag (11.00 – 15.00 uur) van harte welkom om de expositie te bekijken. Wilt u de expositie op een andere dag met een groep bekijken? Maak dan een afspraak via kunstindeplaskerk@gmail.com

 

in de catalogus zijn de intrigerende verhalen bij de kunstwerken te lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

de officiële opening door Eléon de Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

het gedicht van Erik Vrieling

 

 

 

 

 

de prachtige pilaar gemaakt door de leerlingen van basisschool De Gouden Emmer

Expositie

Expositie ‘Mysterie van het Leven’.

Van 15 juni tot/met 10 augustus wordt de expositie ‘Mysterie van het leven’  gehouden  in de Plaskerk. Deze expositie wordt voorbereid door een werkgroep, bestaande uit Erik Vrieling, Geja Dijkman, Jeroen Vermaas, Janny en Berend Bolt.

Veel lokale kunstenaars hebben hun medewerking toegezegd. U kunt straks ruim 30 kunstwerken bewonderen. Iedere kunstenaar heeft aangegeven hoe het kunstwerk tot stand is gekomen. Hierdoor kunt u waarschijnlijk het kunstwerk beter plaatsen en duiden. Dit kan de opmaat zijn tot onderling gesprek over het mysterie van het leven. Kunst als katalysator om in gesprek te gaan. De werkgroep hoopt dat het zo de dialoog tussen mensen bevordert.

Tijdens de expositie is er een koffiehoek. Hier staan tafels, waarop vragen en stellingen van Havo-2 leerlingen zijn weergegeven. Tijdens de lessen levensbeschouwing hebben ze deze vragen geformuleerd rondom het thema ‘Mysterie van het Leven’. Tijdens de lessen creatieve vorming hebben ze de vragen op de tafels geschilderd. Hopelijk draagt dit ook bij tot de dialoog.

De organisatie ziet erg veel enthousiasme bij de deelnemende kunstenaars en hoopt  dat u straks net zo enthousiast reageert op al de mooie werken die u kunt gaan bewonderen. De expositie is geopend op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur, op vrijdag van 13 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00- 15.00 uur. 

Expositie

Komende zomer expositie in de Plaskerk ‘het Mysterie van het Leven’.

Op dit moment is een werkgroep druk bezig met de voorbereiding van een expositie van Raalter kunstenaars, amateurs en professionals, rondom bovengenoemd thema. Een activiteit, die mooi past binnen één van de beleidsvoornemens van de Plaskerk: Nadrukkelijk van betekenis zijn voor de Raalter gemeenschap. De werkgroep heeft als doelstelling: ‘mensen met behulp van kunst met elkaar in gesprek brengen’. Door met respect en aandacht naar elkaar te luisteren en in dialoog te gaan, ontstaat er begrip voor elkaars standpunt en levenswijze. “Het leek ons prachtig als onze Plaskerk, al eeuwenlang de plek waar mensen zich bezighouden met geloofs- en levensvragen, ruimte biedt om dit gesprek met elkaar aan te gaan. Er is gevraagd aan kunstenaars uit onze eigen (burgerlijke)gemeenschap om mee te doen. Tegelijk wilden we niet alleen mensen van Protestantse huize een podium bieden maar juist mensen van verschillende gezindte. Daarmee versterk je de dialoog. We waren aangenaam verrast door het grote aantal spontane toezeggingen, daardoor moesten wij al gauw een deelnamestop instellen”. Volg de verdere aankondigingen in ‘De Wegwijzer’ en op deze site. Ook zal de werkgroep tijdens het koffiedrinken op zondag 7 april er meer over vertellen.