Categorie archief: Compassion

Nieuw project Compassion

Nieuw Compassion project in Togo

Het Compassion project in Peru, waar ook onze gemeente financiëel aan heeft bijgedragen is inmiddels volledig gefinancierd. De afgelopen maanden is een nieuw Compassion project in Togo, de bouw van nieuwe klaslokalen bij een school,  gesteund. Tot begin volgend jaar blijft onze gemeente aan dit project bijdragen.

Met ingang van 2019 kiest het College van Diakenen een nieuw project. Daarover volgt t.z.t. meer informatie. Over het huidige (tijdelijke) project in Togo is o.a. het volgende te melden:

Togo ligt in West-Afrika. Het is een wat onbekender land, doordat het er relatief rustig is. Toch behoort Togo tot één van de armste landen ter wereld. Meer dan tweederde van de bevolking leeft in armoede.
Het merendeel van de bevolking leeft van de opbrengsten van het land. Op de kleine akkers verbouwen de boeren gierst, maïs, rijst en knolgewassen. De economie steunt in hoge mate op de uitvoer van enkele grondstoffen, zoals koffie, fosfaat, cement, cacao, katoen en pinda’s. De economische groei wordt gehinderd door de achteruitgang van de financiële sector, de verlaging van de prijzen van de exportproducten, tekort aan energie en het ontbreken van buitenlandse hulp. 

Sinds 2009 werkt Compassion in Togo. Momenteel nemen er 55.249 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 215 projecten. In Togo is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.
Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals: rijst, kip en fruit. Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport en landbouwles. Veel van de ouders helpen bij het bereiden van de maaltijden op de projecten.

Compassion

Bericht Compassion
Arjen Westrik, Sponsor Relatie Medewerker van Compassion  stuurde ons van het Compassion-project in Peru, dat ondersteund wordt door de ZWO en de diakonie een voortgangsrapportage van de opstart van het project. Er wordt namens de kinderen van het project veel dank uitgesproken voor onze betrokkenheid bij dit project om zo deze kinderen te bevrijden van armoede. Lees hier de complete rapportage.

 

Pinksterzendingscollecte

Pinksterzendingscollecte

De ZWO-commissie en de Diaconie gaan nog een jaar door met geld inzamelen voor Compassion, de organisatie die helpt kinderen zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame christelijke volwassenen. Nu wordt een project in Peru gesteund. Klik hier voor meer informatie over dit nieuwe project. In mei kunt u de zendingsbrief over en de acceptgirokaart voor dit doel in de bus verwachten.

Compassion 2

Zondag 2 oktober heeft Arjen Westrik, een vertegenwoordiger van Compassion (het nieuwe project van de diakonie, ZWO en KND) uitleg gegeven over dit project. Klik hier om het filmpje, waarin te zien is hoe het Child Survival Program het leven heeft gered van Nury en haar baby, te bekijken.

Compassion

Nieuw project van de diaconie, de ZWO-commissie, de kindernevendienst en de rommelmarktcommissie voor het seizoen 2016-2017.

Vanaf september 2016 steunen we een nieuw project, namelijk het werk van de stichting ‘Compassion’. Deze stichting werkt in 26 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Compassion helpt kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, christelijke volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.

Hier een link naar het filmpje over het Child Survival Program van Compassion.

Er is gekozen voor het specifieke project ‘Moeders en baby’s’ in Ethiopië. Het project is gelegen in het zuiden van Ethiopië (in de stad Adama), waar op dit moment grote droogte heerst. Op dit project worden moeders en baby’s ondersteund. Compassion werkt altijd samen met lokale kerken om een project te kunnen openen en dat is in dit geval ook zo. De lokale kerk is de faciliterende partner en stelt het kerkzaaltje en een gebouwtje beschikbaar om hen op te vangen. De moeders die daar worden opgevangen behoren tot de kwetsbaarste moeders uit de omgeving. Dit kan verschillende oorzaken hebben van aids, ongewenste zwangerschap (en daardoor verstoten door familie) of extreme armoede en daardoor geen middelen hebben om het kind op te kunnen voeden. Deze moeders krijgen alles wat ze nodig hebben en leren daarnaast vaardigheden om extra geld te kunnen verdienen. De moeders worden begeleid bij de bevalling en daarnaast heeft het project de functie van een consultatiebureau. Kinderen worden onderzocht, gewogen, ingeënt etc. Daarnaast leren ze alles over het opvoeden van kinderen. Van het verschonen en voeden tot algemene omgang. In Ethiopië is het bijvoorbeeld ‘normaal’ om kinderen te corrigeren door ze te slaan. Dit zit erg in deze cultuur verwezen. Compassion laat hen zien dat dit ook anders kan. Als de baby’s de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt, worden zij opgenomen in het kind-sponsorprogramma van Compassion. Het project wil graag een speelplaats en een zondagschool mogelijk maken voor de kinderen. Daarnaast willen ze graag boeken aanschaffen om in de vorm van een bibliotheek uit te kunnen lenen aan de moeders en kinderen. Een bijdrage van onze gemeente zal hier enorm bij helpen om dit mogelijk te maken!Voor meer informatie kunt u terecht op www.compassion.nl.

Een medewerker van Compassion heeft het project in de dienst van 2 oktober 2016 toegelicht.

 

 

 

IMG_6433 IMG_6459 IMG_6363 IMG_6358 IMG_6347 IMG_3276