Category: 40dagentijd2019

40dagen2019

“Uit naam van de Liefde”

Symbolische schikkingen veertigdagentijd.

Basisschikking:  De X is het symbool voor Gods Liefde. Zand en stenen verbeelden de dorre woestijn, de kleur paars van het kleed is de kleur van inkeer en bezinning. De kleine kaars bij de schikking geplaatst als het Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is. Per zondag worden andere symbolen gebruikt, verwijzend naar de lezing.

In alle lezingen van de komende periode vind je Gods Liefde. Soms moet je er wel even naar zoeken, net zoals in de wereld van vandaag. Uit naam van de Liefde, luister naar de stem van je hart en toon je kracht!

10 maart, 1e zondag in de veertigdagentijd.

Lezing: Lucas 4 : 1 – 13

De  verzoeking in de woestijn een plek van leegte  en verzoeking.. Daarnaast de ervaring van het gedragen worden door God, de Liefde die overeind blijft: de kracht die overwint.

Verwerking: We zien de leegte van de woestijn, de plek van beproeving. Maar nog meer zien we Gods Liefde in de vorm van de X. De kracht die overwint: Hij die op handen gedragen wordt (blad van vingerplant) en de mens meer biedt om van te leven dan van brood alleen.

(rond oerbrood).

 

 

 

 

17 maart,  2e zondag in de veertigdagentijd.

Lezing: Lucas 9 : 28 – 36.

Het gaat over Petrus, Johannes en Jakobus,  ze gaan met Jezus de berg op. Zij ontmoeten Mozes en Elia.  Er klinkt een stem uit de wolk: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!”

Verwerking: Voor de X de woestijn, zand en enkele stenen. Links van de X de wens om vast te houden: drie driehoeken van licht doorlatende stof, die tenten suggereren. Rechts van de X een berg stenen, de berg. Een wolk van gipskruid…..

 

 

 24 maart,  3e zondag in de veertigdagentijd.

Lezing : Lucas 13 : 1 – 9

Hier gaat het o.a. over de vijgeboom, die al 3 jaar geen vrucht draagt. Hij mag nog blijven staan in de hoop dat hij het jaar erop wel vrucht draagt. Zo niet, dan kan de vijgeboom altijd nog omgehakt worden.

Verwerking: de basisschikking met op de voorgrond een dorre tak, links naast de X de verbeelding van hoop, omkeer in denken, een rechtopstaande bloeiende tak.”

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maart, 4e zondag in de veertigdagentijd.

Lezing: Lucas 15: 11 – 32.

De verloren zoon die terugkeert nadat hij zijn erfdeel er doorheen gejaagd heeft met een losbandige, verkwistende levensstijl. Zijn vader ontvangt hem met open armen, “Hij was dood en is weer tot leven gekomen.”

Verwerking: De X als teken  van God’s Liefde. Zand en stenen, de woestijn op een paars kleed, deze 4e zondag een toefje rose, het licht breekt voorzichtig door. Naast de X  als symbool van het losbandige leven kitscherige, schreeuwende schikking van rommelige, felgekleurde bloemen.  Aan de andere kant als teken van feestvreugde van de terugkeer en tot inkeer gekomen zoon een stijlvolle biedermeierachtige schikking van witte bloemen. Een kleine kaars als licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is.

 

 

 

 

7 april, 5e zondag in de veertigdagentijd.

Lezing: Lucas 20: 9 – 19.

Jezus vertelt aan de schriftgeleerden en hogepriesters de gelijkenis van de wijngaard. De eigenaar wiens zoon gedood wordt door de wijnbouwers om zo de erfenis te krijgen. “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”.

Verwerking: De X van Gods Liefde, zand en stenen met paarse kleed als ondergrond. Naast de X een gebroken steen waar wat kleine bloemen op bloeien. Het  Licht erbij dat altijd blijft. Vaak wordt in deze wereld slechts de zinnen gezet op bezit: met gelijke munt betaald, Gods koninkrijk vergeten, Licht niet gezien.  De gebroken steen, afgekeurd door de bouwers  is tot hoeksteen geworden, komt tot bloei.  Met de X is Gods liefde altijd aanwezig.

 

 

14 april, 6e zondag in de veertigdagentijd 

Lezing: Lucas 19 : 29 – 42                Palmzondag.

Op deze Palmzondag gaat het over Jezus, die op een veulen op weg gaat naar Jeruzalem. De leerlingen spreiden hun mantels voor hem op de grond en prijzen hem.

Verwerking: Het basissymbool de X, toont Gods Liefde

Woestijn: zand en stenen, ondergrond van paarse stof. Deze keer diverse stroken van verschillende kleuren paars/purper, de kleuren van verwachting.  Het is verbeelding van de weg die Jezus moet gaan. De weg eindigt aan de linkerkant van de X, achter de X  een schikking van bloemen die van paars naar wit oplopen.  De kleine brandende kaars bij de schikking als het Licht dat altijd blijft, hoe donker het som ook om ons heen is.

Paars: de kleur van de verwachting. Aan het begin van de Goede Week loopt deze verwachting al langzaam over in het wit van de Eeuwigheid.

De X symboliseert de, door de leerlingen, getoonde  liefde voor  Jezus. En Jezus Liefde voor zijn leerlingen, de stad en daarmee de mensheid.

 

 

 

18 april, Witte Donderdag.

Lezing: Johannes 13 : 1 – 15

 

De viering van het Heilig Avondmaal staat deze avond centraal. We lezen hoe Jezus voor het laatst, samen met zijn leerlingen, de maaltijd viert kort voor het Pesachfeest. Na de maaltijd wast hij de voeten van zijn leerlingen als voorbeeld van dienstbaarheid.

 

Verwerking

X, zand en stenen, witte ondergrond.
Een kruik en schaal met water, een witte doek, brood en een takje klimop, bij de X omhoog kruipend.
Licht erbij dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is.

 

 

 

 

Schikking Paaswake 20 april 2019.

Het basissymbool, de X is nu een gekanteld kruis. Zand en stenen zijn de verbeelding van de woestijn.
De ondergrond is paars, een witte lap stof geeft aan dat het licht van Pasen voorzichtig doorbreekt!
De kleine kaars als teken van het Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is.

 

 

 

 

 

Pasen  21 april 2019.

Overwinning! De witte bloemen rondom de X, ons basissymbool van de afgelopen weken zijn het teken van overwinning. Op een witte ondergrond met fris mos, de verbeelding van een tuin. De kleine kaars heeft alle weken gebrand, ook nu is het Licht in ons midden, Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is.
We vieren deze Paasochtend de overwinning van het leven op de dood!

“Luister naar de stem, die klinkt in je hart
Geloof wat je hoort, zorg dat  je ziet

 De bron van leven, het Licht in ons bestaan
 Hij vraagt je op te staan, los te laten om te behouden                                                                                                                                                         Ruimte te bieden, zijn weg te gaan.

                                                                          Opstaan voor verandering
                                                                          Toont de Kracht, uit Naam van de Liefde
                                                                          De Heer is waarlijk opgestaan !