Cartridges en mobiele telefoons.

Wat brengen de lege cartridges en mobiele telefoons nu eigenlijk op? Sommige cartridges brengen niets op en andere 10 cent tot wel 3 Euro. De cartridges die niets opleveren worden als KCA (klein chemisch afval) afgevoerd, de andere stuurt Hermien Bos op wanneer zij enkele dozen vol heeft. Bij de mobiele telefoons is dit evenzo. De meeste leveren niets op maar enkele exemplaren wel; varieert van 4 tot wel 50 Euro. Maar uiteindelijk worden alle mobieltjes op een goede manier afgevoerd om te worden gerecycled.

De opbrengsten van de afgelopen jaren waren: in 2017 € 213,47, in 2018 € 78,– en in 2019 € 165,–

Deze bedragen kan de rommelmarktcommissie goed gebruiken om een deel van de vaste lasten te dekken.

Dus blijf daarom door sparen a.u.b. In het Annahuis staan daarvoor bussen.