«

»

Bingo

18 februari was het weer een gezellige boel tijdens de Bingo in het Annahuis. Veel deelnemers gingen met een leuke prijs naar huis. De opbrengst leverde een mooi resultaat op van € 603. Dit jaar is een deel van de opbrengst voor de vervanging van de stoelen in het Annahuis en in de Filmzaal. Het andere deel is bestemd voor het gezamenlijke diaconale project van de protestantse gemeenten in Klein Salland; een project in Bayeux, in Brazilië. Zie voor meer info de site van de kerk onder het kopje Diaconaal Project.