Bijeenkomst 80-plussers

Voor de 80-plussers van de Plaskerk die in de maanden oktober, november of december 2019 jarig zijn geweest organiseert het pastoraat op donderdag 23 januari een gezellig samenzijn in het Annahuis. Vanaf 14.00 uur staat de koffie of thee klaar en natuurlijk wordt er ook gezorgd voor wat lekkers. Er is voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ds. De Graaf is ook aanwezig. Rond 16.00 uur wordt dit samenzijn afgesloten. De betrokken gemeenteleden zijn persoonlijk voor deze middag uitgenodigd. N.B. In april is er weer een bijeenkomst, maar dan voor degenen, die in januari, februari of maart jarig zijn. T.z.t. wordt de datum bekend gemaakt.