Plaskerk

De Plaskerk en haar omgeving’

In de Plaskerk is een steiger, die nodig is voor de restauratie/conservatie van de secco’s, opgebouwd. De met plastic folie afgedekte herenbanken, de preekstoel, de omwikkelde kroonluchters en het ingepakte orgel geven een vreemd beeld van de kerk, maar geven tevens aan dat hier nog een hoop werk moet worden verzet. 23 april is het bureau OU-OU met haar werkzaamheden begonnen. De restauratie is voor belangstellenden ‘op hoog niveau’ te volgen. Vanaf 11 mei is er elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid de steiger te beklimmen om daar boven in de kerk de dames van OU-OU aan het werk te zien. Natuurlijk wordt er dan uitleg gegeven over wat zij aan het doen zijn. Je kunt alleen deelnemen aan deze bezichtiging door je vooraf aan te melden via het E-mailadres: frescosbekijken@pknraalte.nl. De ontvangst vindt plaats in het Annahuis, waar eerst een korte presentatie van het project wordt gegeven en daarna kan men de steigertrap beklimmen om boven gedurende een half uur de fresco’s en de werkzaamheden te bewonderen. Het maximum aantal deelnemers per groepje is 8 personen. Deelname kost € 5,00 per persoon; dit is incl. koffie/thee, krentenwegge en een boekje over de Plaskerk.