↑ Terug naar Kerkenraad

Pastorale raad

De pastorale raad, waarvan ook de predikanten deel uitmaken, wordt voorgezeten door de assessor. Eén van de ouderlingen is belast met jeugdzaken.De wijkouderlingen zorgen dat er binnen de gemeente aandacht is voor elkaar en bevorderen dat gemeenteleden met elkaar over het geloof praten.
De wijkouderlingen verzorgen tijdens de diensten ook de afkondigingen van kerkelijke en pastorale mededelingen.
E-mail: pastoraleraad@pknraalte.nl