Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter kerkenraad, de scriba (secretaris), predikant, de assessor (plaatsvervangend voorzitter/secretaris), de voorzitter CvD en de voorzitter CvK en vergadert één keer per maand.