Diakenen

Het college van diakenen.

E-mail: diaconie@protestantsegemeenteraalte.nl

De belangrijkste aandachtsgebieden van de diakenen zijn, naast hun pastorale taken, het werelddiakonaat, kerk en samenleving en gemeente­leden begeleiden in specifieke noden.
Immers barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat.
Nogal wat veranderingen gedurende de komende jaren dwingen de diakonie na te denken over en bezig te zijn met:

– De toenemende kloof tussen rijk en arm
– De terugtredende rijksoverheid en de gevolgen van de WMO.
– Het verhardend asielbeleid.
– De andere kijk op het kerk zijn van veel mensen.

Diaconaat is overigens geen zaak alleen voor de diakenen integendeel de hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen wij als gemeente samen iets laten zien van Gods toekomst.
Naast het collecteren tijdens de diensten verzorgen de diakenen ook de huishoudelijke taken m.b.t. de avondmaalsvieringen.

Contactpersoon:
dhr. Ch. van Veen, rel: (0572) 353221
bankrekening 35.45.00.198
ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente Raalte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *